top of page

FBUT

Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater (FBUT) er et foreldredrevet teater som ble stiftet i 1985. FBUT ønsker å skape et trygt og innholdsrikt fritidstilbud for sine medlemmer. Formålet er å fremme forståelsen for teater blant barn og unge. 


Teateret øver på Sceneteppet på St. Croix-huset midt i Fredrikstad sentrum, og våre forestillinger spilles i Store sal samme sted. Teateret har 50 medlemmer i alderen 8-19 år. Søknadsfrist er 1. mai hvert år, og inntak foregår som regel i mai/juni måned.

 

Siden oppstart har teateret produsert en mengde kostymer og kulisser. Mye av dette er tatt vare på og kan på forespørsel leies ut.

 

Kontakt FBUT på mail


Teateret har høye ambisjoner, og stiller krav til kvalitet i alle ledd. Det betyr at vi har profesjonelle instruktører innen det kunstriske området som sang, koreografi og skuespill. Teateret engasjerer også profesjonelle til scenografi, lyd og lys til hver produksjon. Samtidig er det viktig å ha fokus på trivsel og godt miljø i teateret, og vi forsøker å legge til rette for dette. Vi er som en stor Teaterfamilie.  


Hvert år velges stykker som gir skuespillerne våre nye utfordringer. Det legges vekt på spesielle fokusområder, noen år er det koreografi, andre ganger sang eller skuespill. 


Det er uansett viktig for teateret at vi kan heve vår egen kompetanse. Vi ønsker å skape aktiviteter for medlemmene som gir de nye utfordringer og ferdigheter, samt mye moro og godt miljø dem imellom. 

bottom of page